Cursuri de limbi

pentru companii

Cursuri pentru companiiLinguastar este un centru specializat în livrarea cursurilor corporate de limbi străine la sediul companiilor. Colaborăm cu companii nu doar din Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureş sau Alba Iulia ci şi din Bucureşti sau Satu Mare. Cursurile adresate companiilor au câteva caracteristici esenţiale:

  • personalizarea în funcţie de necesităţile punctuale, lingvistice ale cursanţilor, în urma unei analize atente a domeniului în care aceştia activează
  • flexibilitatea logisticii de curs (orar, frecvenţă, durată)
  • disponibilitatea de a organiza cursurile atât la sediul companiei, dacă acest lucru este preferat sau la sediul Linguastar

Germană, engleză, italiană, franceză, spaniolă sau de ce nu română. Oricare ar fi limba pe care doriţi să o studiaţi sau doriţi ca angajaţii dumneavoastră să o cunoască, noi cei de la Linguastar vă suntem alături. Cursurile noastre acoperă toate nivelurile de la începător la avansat, folosesc o serie de abordări şi tehnici cu accent pe comunicare şi pe acumularea acelor abilităţi care să permită folosirea limbii la locul de muncă sau în relaţiile de muncă.

La cerere şi considerând nevoile organizaţionale şi de dezvoltare lingvistică, organizăm cursuri de limbaje specializate: limbaj medical, juridic, managerial/business în limbile engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Mai multe informaţii despre cursurile de limbaj specializat găsiţi aici.

Pentru servicii personalizate sau pentru întrebări vă rugăm să ne contactaţi la business@linguastar.ro, telefon 0743 074 079

 

Audit lingvistic

Tipuri de testări lingvistice:

  • testări lingvistice orale face-to-face, prin telefon sau skype
  • testări lingvistice complexe

Testări lingvistice orale

Serviciile se adresează angajatorilor dar şi firmelor de recrutare de personal, care doresc o evaluare rapidă a nivelului cunoştinţelor de limbă străină ale candidaţiilor, care urmăresc ocuparea unui anumit post.
Avantajul acestui tip de testare este dat de rapiditatea obţinerii unui rezultat şi de eficienţa procesului, un interviu telefonic sau skype durează în jur de 15 minute. Dacă se doreşte se poate organiza acest tip de testare şi “face to face”.

Oferim două tipuri de testări orale:

Testul global

oferă măsura competenţei de exprimare orală şi comunicare a candidatului conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Rezultatul acestui test este un punctaj care plasează candidatul pe o scală de la nivel începător la nivel avansat.

Testul de nivel prag

indică un standard minim al competenţelor lingvistice. Rezultatul este un calificativ (de la “insuficient” la “foarte bine”) care arată dacă abilităţile lingvistice ale candidatului sunt sub, la sau peste nivelul prag.

 

Testări lingvistice complexe

Serviciile se adresează angajatorilor dar şi firmelor de recrutare de personal care doresc o evaluare complexă a abilităţilor unui candidat sau angajat de a înţelege un text citit şi un mesaj audiat, dar verifică şi cunostinţele de gramatică respectiv vocabular. Acest gen de testare poate fi organizată punctual sau ca parte a unui proces mai complex de audit lingvistic la nivelul unui departament sau al unei companii.

Înapoi la tipuri de cursuri