Politica

de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

Cuprins:

1. Când se aplică?
2. Care este scopul acestei politici?
3. Ce reprezintă datele cu caracter personal?
4. În ce scop le colectăm?
Scopuri CONTRACTUALE
Scopuri FUNCȚIONALE
Scopuri de MARKETING
5. Cum le colectăm?
6. Ce drepturi aveți?
Dreptul de accesare
Dreptul de modificare și ștergere
Dreptul de restricționare a prelucrării
Dreptul la portabilitate (export) al datelor
Dreptul de a nu fi supus unei acțiuni cu caracter automat
Dreptul de a înainta plângere
7. Cui dezvăluim datele?
8. Cum asigurăm securitatea datelor?
9. Care sunt perioadele de păstrare?
10. Cum tratăm solicitările minorilor?
11. Ce facem în cazul incidentelor de securitate?
12. Ce înregistrări păstrăm?

 

1. Când se aplică?
Politica de confidențialitate se aplică datelor personale ale celor care doresc să devină, sunt sau au fost clienți SC Linguastar SRL, inclusiv datele colectate, utilizate sau dezvăluite în timp ce utilizează site-ul companiei noastre, disponibil la adresa www.linguastar.ro. Când ne referim la “Linguastar”, “noi” sau “compania noastră” în această declarație, ne referim la SC Linguastar SRL.

 

Vă puteți gestiona consimțământul asupra scopurilor în care vor fi utilizate datele cu caracter personal trimițând un e-mail la adresa cursuri@linguastar.ro, sau ne puteți scrie la adresa Memorandumului 8, ap 1, Cluj-Napoca.

 

Această politică este valabilă începând cu data de 25.05.2018

 

2. Care este scopul?
Când utilizați site-ul nostru ne încredințați o parte dintre datele dumneavoastră cu caracter personal. Înțelegem acest lucru și îl apreciem. Prin tot ceea ce facem ne străduim să le protejăm si să vă oferim un control cât mai bun asupra lor.

 

Politica de confidențialitate vă ajută să înțelegeți ce date personale colectăm despre dumneavoastră, modul în care folosim datele dumneavoastră personale și ce opțiuni aveți asupra utilizării acestora.

 

Ne angajăm să păstrăm acuratețea, confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale. Pentru a fi în concordanță cu modificarile legislative si/sau cu realitățile practice cu care se confruntă, ne rezervăm dreptul de a ajusta oricând prezenta politică, modificările devenind obligatorii din momentul publicării acestora pe site.

 

3. Ce reprezintă datele cu caracter personal?
Dorim sa înțelegeți cât mai clar ce reprezintă “datele cu caracter personal”.

 

Datele cu carater personal sunt informații, despre o persoană identificată sau identificabilă. Exemple de astfel de date: nume, prenume, adresa, număr de telefon, email, date legate de cartea de identitate, CNP, informații bancare, cookie, adresa de IP a calculatorului, informații din browserul dumneavoastra web (cum ar fi tipul browserului și limba browserului), acțiunile pe care le faceți pe site-ul nostru web, etc.

 

4. În ce scop le colectăm?
Datele cu caracter personal sunt colectate pentru derularea efectivă a relațiilor comerciale, pentru a va oferi servicii cât mai bune pentru a îmbunătăți permanent funcționalitățile site-ului nostru sau pentru a vă aduce în atenție reclame și promoții relevante pentru dumneavoastră.

 

Limităm datele personale pe care le colectăm la ceea ce este relevant în vederea procesării particulare a acestora. Nu procesăm datele dumneavoastră personale în moduri care sunt incompatibile cu scopurile pentru care informațiile au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră.

 

Date CONTRACTUALE (obligatorii) – pentru demararea procesului de angajare a unui contract și pentru derularea efectivă a relației comerciale
Se pot colecta date (nume, prenume, telefon, email, etc) pentru a putea să răspundem întrebărilor dumneavoastră legate de produsele și serviciile noastre (inclusiv prin utilizarea unei solutii dedicate de vanzari tip CRM). Aceste date sunt colectate prin formulare dedicate din site de genul: formular de contact, teste. Aceste date sunt denumite generic “date contractuale”. Fără ele, solicitarea dumneavoastră nu poate fi preluată (de exemplu nu știm cum să vă răspundem la întrebări),

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date îl reprezintă interesele noastre legitime (articolul 6 alin 1 lif (f) din regulamentul general privind protecția datelor).

 

Date FUNCȚIONALE – pentru o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului
Se pot colecta date directe (nume, prenume, telefon, email, etc) pentru asigurarea unei experiențe mai bune în utilizarea site-ului. Datele se colectează prin intermediul formularelor din site de genul: test de plasare, formular de contact.
Aceste date sunt denumite generic “date în scopuri funcționale”.
Se pot colecta datele indirecte ce se pot utiliza în crearea unui website mai bine structurat (ex: rapoartele din Google Analytics, etc). Aceste date ne ajută să vedem fluxul de navigare a vizitatorilor în site, volumul de navigare precum și alte informații utile relevante în îmbunătățirea site-ului, pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai bună.
Toate aceste functionalitați sunt gândite pentru a vă oferi cele mai bune opțiuni de informare.
Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor în acest scop, nu puteți beneficia de avantajele acestor functionalități.
Temeiul legal al colectarii acestor date îl reprezintă consimțământul (art.6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Date de MARKETING – pentru un site mai bine structurat, reclamă relevantă și informare în social media
Se colectează date personale, cum ar fi datele directe (nume, prenume, telefon, email, etc) sau indirecte (cookie-uri, adresa de IP a calculatorului, locația, ID-urile dispozitivelor mobile, etc).
Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt trimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informații despre utilizatori în diferite scopuri. Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare. Pentru informații suplimentare consultați pagina de pe site-ul nostru care conține politica privind cookie-urile.
Datele pot fi utilizate și pentru afisarea unor reclame adaptate dorințelor dumneavoastră (ex: Google Remarketing, Facebook Pixel, etc). Este posibil să vă fie prezentate reclame la produsele de care ați fost interesați sau pe care le-ați vizualizat.
Site-ul nostru vă permite să vă conectați cu rețele media sociale, cum ar fi Facebook (facebook.com), Linkedin (linkedin.com) și Twitter (twitter.com) (“Social Media”). Conectându-vă astfel se pot colecta adresa IP și pagina pe care o vizitați din site-ul nostru. De asemenea se setează un cookie pentru a permite aplicatiilor de social media să funcționeze corect. S-ar putea să vi se ofere o opțiune de către conturile de social media pentru a posta informații despre activitățile dumneavoastră pe pagina personală de profil din rețeaua social media, pentru a le permite accesul si altor utilizatori la acele informații din rețeaua dumneavoastră.
Aceste date le denumim generic” date în scopuri de marketing”.
Temeiul legal al colectarii acestor date îl reprezintă consimțământul (art.6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

 

5. Cum le colectăm și cum vă gestionați consimțământul?
Când interacționați cu site-ul nostru, vă oferim posibilitatea de a acorda și de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră.

 

Oferim vizitatorilor site-ului și clienților care furnizează datele cu caracter personal mijloacele pentru a alege modul în care folosim aceste date. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate solicita la lansarea unui formular, precum și la orice alt scop care implică acordarea consimțamântului/

 

Veți avea posibilitatea de a vă da explicit consimțământul asupra scopurilor în care vor fi utilizate datele cu caracter personal și de a-l gestiona ulterior, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

6. Ce drepturi aveți?
Depunem toate eforturile pentru a vă garanta drepturile pe care le aveți, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale. În consecință, dacă este cazul, vă oferim acces la datele personale pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră. De asemenea, vă oferim posibilitatea de a alege dacă doriti să primiți oferte și promoții de la noi, dar și să corectați, să modificați sau să ștergeți informațiile dumneavoastră.

 

Putem limita sau refuza accesul la datele cu caracter personal, în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de riscurile pentru intimitatea dumneavoastră, sau dacă drepturile altor persoane, altele decât dumneavoastră, ar fi încălcate. Alte motive pentru refuzul sau limitarea accesului pot include restricțiile impuse de legislația în vigoare sau alte aspectesimilare, îndreptățite.

 

Aveți dreptul de modificare și stergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte de exemplu, în cazul în care unele dintre datele personale pe care le-ați furnizat (numar de telefon, adresa e-mail, etc.) nu mai sunt actuale.
Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt viabile pentru utilizarea dorită și exacte, complete și actuale. În acest sens, ne bazăm pe dumneavoastră să actualizați și să corectați datele personale în măsura în care este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră.
Solicitările de accesare, modificare sau ștergere a informațiilor vor fi tratate în termen de 30 de zile.

 

Aveți dreptul de restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii. Acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, cu exceptia acelor date pentru care prelucrarea reprezintă o obligație legală.

 

Aveți dreptul de a solicita portabilitatea (exportul) datelor cu caracter personal. Putem limita sau refuza portabilitatea datelor cu caracter personal, în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de avantajele aduse în cazul respectiv.

 

Aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat.

 

Aveti dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), precum şi de a vă adresa justiției, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare

 

Refuzul de prelucrare a datelor nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor, atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă.

 

7. Cui dezvăluim datele dumneavoastră și unde le trasferăm?
Colaborăm cu firme de curierat, servicii de facturare și companii din domeniul internetului: Google, Facebook, etc – toate acestea, pentru o cât mai bună experiență cu site-ul nostru.

 

Putem împărtăși datele dumneavoastră personale furnizorilor de servicii contractați în vederea procesării și livrării comenzilor (cum ar fi procesatorii de plăți, furnizorii de servicii de curierat, etc), în vederea îmbunătățirii experienței de utilizare a magazinului online (ex: Google Analytics, etc) sau oferirii de servicii în domeniul marketingului, reclamei și publicității (Google, Facebook, Mailchimp, etc), precum și în alte scopuri: servicii de contabilitate, avocatură, consultanță, afiliați, parteneri de afaceri, etc. Dezvăluirea datelor se face în temeiul faptului că serviciile necesare derulării afacerilor noastre nu pot fi prestate de către noi. Depunem toate eforturile pentru a avea un angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

 

Este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră personale, fie prin prescripțiile legii, proces legal, litigii și / sau solicitări din partea autorităților publice și guvernamentale din țara dumneavoastră de reședință sau din afara acesteia. De asemenea, putem dezvălui informații personale despre dumneavoastră dacă stabilim că dezvăluirea este în mod rezonabil necesară pentru a ne asigura respectarea termenilor și condițiilor noastre sau pentru a ne proteja operațiunile sau utilizatorii. Informații relevante pot fi găsite și în anunțurile referitoare la activitățile specifice de prelucrare a datelor.

 

De asemenea, putem transfera date personale în cazul unui audit, sau în cazul vânzării ori transferării totale sau parțiale a afacerii sau activelor noastre (inclusiv în cazul unei fuziuni, achiziții, joint venture, reorganizare, dizolvare sau lichidare).

 

8. Cum asigurăm securitatea datelor?
Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Depunem toate eforturile necesare în acest sens.

 

Luăm măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja datele personale de pierderi, utilizări incorecte și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere, ținând cont de natura acestora. Luăm toate măsurile interne pentru a identifica si a asigura securitatea informațiilor, măsurile fiind verificate în mod regulat și adaptate la stadiul tehnicii. Compania noastră utilizează furnizori de servicii conexe cu notorietate în piață (ex: servicii de găzduire, servicii de dezvoltare software) pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

 

9. Care este perioada de păstrare?
Păstrăm informațiile conform specificațiilor legale și atâta timp cât dumneavoastră sunteți de acord.

 

Stocarea datelor cu caracter personal se face pe perioadele de timp specificate de legislația în vigoare, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale..

 

10. Cum tratăm solicitările minorilor?
NU prestăm servicii și NU livrăm minorilor servicii fara acordul parintilor si al tutorilor, inregistrarea pentru cursuri a unui minor trebuie realizata de un adult (parinte, tutor)

 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

 

11. Ce facem în cazul incidentelor de securitate?
Informarea dumneavoastră și a autorităților este primul pas. Remedierea situației apărute este prioritatea noastră.
În cazul în care survine o încălcare a datelor cu caracter personal vom notifica autoritățile competente pentru protecția datelor în termen de 72 de ore, în funcție de gradul de risc pentru client sau pentru vizitatorul site-ului. Clienții afectați sau vizitatorii site-ului vor fi, de asemenea, notificați în legătură cu încălcarea.

 

Vom lua toate măsurile necesare remedierii situațiilor apărute, în vederea protejării drepturilor dumneavoastră.

 

12. Ce înregistrări se păstrează?
Păstrăm înregistrări pentru a demonstra respectarea cerințelor prezentei politici.

 

Vom păstra înregistrări relevante despre:
a. scopul procesării datelor cu caracter personal;
b. categoriile persoanelor vizate și ale datelor cu caracter personal prelucrate;
e. atunci când este posibil, perioadele de păstrare preconizate pentru diferite categorii de date cu caracter personal;
f. o descriere generală a măsurilor de securitate utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal;
g. exercitarea drepturilor pe care le aveți.