Nivelul A1 (Elementar)

A.1.1 Starter & A.1.2 Începător – un total de 75 de ore didactice

Cui se adresează? Persoanelor care nu au făcut cunoştinţă cu limba pe care vor să o studieze.
Modulul standard ELEMENTAR se desfăşoară pe o perioada de cinci luni, două şedinţe pe săptămână a câte două ore didactice (1 oră didactică = 50 minute), 3 module de 25 de ore, total 75 de ore didactice. La finalul cursului participanţii sunt evaluaţi pentru a permite aprecierea progresului făcut.

 

La finalul celor doua module cursanţii vor:

 • înţelege şi utiliza expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri simple
 • putea să se prezinte sau să prezinte pe cineva şi să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuinţa, relaţii etc)
 • putea comunica simplu dacă interlocutorul vorbeşte lent

(Obiective conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi)

Nivelul A2 (Pre-intermediar)

A.2.1 Pre-intermediar & A.2.2 Pre-intermediar Plus – un total de 75 de ore didactice.

Cui se adresează? Persoanelor care au făcut cunoştinţă cu limba dar nu sunt în măsură să poarte conversaţii.
Modulul standard PRE-INTERMEDIAR se desfăşoară pe o perioadă de cinci luni, două şedinţe pe săptămână a câte două ore didactice (1 ora didactică = 50 minute), 3 module de 25 de ore, total 75 de ore didactice. La finalul cursului participanţii sunt evaluați pentru a permite aprecierea progresului făcut.

 

La finalul celor doua module cursanţii vor:

 • putea înţelege fraze izolate şi expresii frecvent folosite în relaţia cu domeniile imediate de prioritate (informaţii personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă)
 • putea comunica în situaţii care nu cer decât un schimb de informaţii, simplu şi direct, pe subiecte familiare şi obişnuite
 • putea descrie cu mijloace simple familia, mediul înconjurător
 • putea să redacteze o scrisoare personală foarte simplă

(Obiective conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi)

Nivelul B1 (Intermediar)

Cui se adresează? Persoanelor care au un vocabular consistent şi pot utiliza limba pentru a descrie activităţi diverse dar de un grad de complexitate redus.
Modulul standard INTERMEDIAR se desfăşoară pe o perioada de 4 luni, două şedinţe pe săptămână a câte două ore didactice (1 ora didactică = 50 minute), 3 module de 25 de ore, total 75 de ore didactice. La final cursului participanţii sunt evaluaţi pentru a permite aprecierea progresului făcut.

 

La finalul celor trei module cursanţii vor:

 • începe să devină autonomi
 • putea înţelege punctele esenţiale când este utilizată o limbă clară şi standard şi când este vorba de lucruri familiare la muncă, la şcoală, în timpul liber
 • putea să se descurce în cea mai mare parte din situaţiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită
 • putea povesti un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie ce-si doresc şi poate expune pe scurt motivele sau explicaţiile pentru un proiect sau o idee

(Obiective conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi)

Nivelul B2 (Intermediar ++)

Cui se adresează? Persoanelor care au deja un vocabular bogat, cunoştinţe de gramatică şi pot cu uşurinţă purta o conversaţie.
Modulul standard INTERMEDIAR ++ se desfăşoară pe o perioada de trei luni, două şedinţe pe săptămână a câte două ore didactice (1 ora didactică = 50 minute), 3 module de 25 de ore, total 75 de ore didactice. La finalul cursului participanţii sunt evaluaţi pentru a permite aprecierea progresului făcut.

 

La finalul celor trei module cursanţii vor:

 • putea înţelege conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuţie tehnică în specialitatea sa
 • putea să comunice cu un grad de spontaneitate şi cu ușurinţă, precum şi să poarte o conversaţie cu un locutor nativ
 • putea să se exprime într-un mod clar şi detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi

(Obiective conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi)

Nivelul C1 (Avansat)

Cui se adresează? Persoanelor cu un vocabular extins, cunoştinţe solide de gramatică şi care sunt în măsură să converseze cu uşurinţă pe diferite teme.
Modulul standard AVANSAT se desfăşoară pe o perioada de 4 luni, două şedinţe pe săptămână a câte două ore didactice (1 ora didactică = 50 minute), 3 module de 25 de ore, total 75 de ore didactice. La finalul cursului participanţii sunt evaluaţi pentru a permite aprecierea progresului făcut.

 

La finalul celor trei module cursanţii vor:

 • putea înţelege o mare gamă de texte lungi şi exigente
 • putea să se exprime spontan şi cursiv
 • putea utiliza limba într-un mod eficient în viaţa socială, profesională sau academică
 • putea să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar şi bine structurat

(Obiective conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi)

Nivelul C2 (Avansat +)

Cui se adresează? Persoanelor care se pregătesc pentru examene sau doresc să-şi finalizeze pregătirea.
Modulul standard AVANSAT+ se desfășoară pe o perioadă de 4 luni, două şedinţe pe săptămână a câte două ore didactice (1 ora didactică = 50 minute), 3 module de 25 de ore, total 75 de ore didactice. La finalul cursului participanţii sunt evaluaţi pentru a permite aprecierea progresului făcut.

 

La finalul celor trei module cursanţii vor:

 • putea înţelege fără efort practic orice citesc sau aud
 • putea reda fapte şi argumente din diverse surse scrise şi orale, rezumându-le într-un mod coerent
 • putea să se exprime spontan, curgător şi într-un mod precis şi vor putea face distincţie între nuanţe fine de sens, în raport cu subiecte complexe

(Obiective conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi)